Erik Westhuis
Wolter Rook
Henri Driegen
Arie Jan Graafland
Annelies Rook- van Benthem

Kerkelijke bijdragen, giften en betalingen bestemd voor de kerk, kunnen worden gestort op:
Rabobank: IBAN: NL86RABO0301851255
t.n.v. Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Vollenhove